Przesłuchania 17.09.2012

W dniu 17 września 2012 r. w  Warszawie w Zespole Szkół im. inż. S. Wysockiego (ul. Szczęśliwicka 56) odbyły się przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus dla skrzypków tutti, trębaczy, waltornistów (I /III) oraz perkusistów.

Kandydatów oceniała komisja w składzie:

Błażej Sroczyński – Przewodniczący komisji
Krzysztof Bąkowski
Edward Iwicki
Kazimierz Machala

Komisja pozytywnie oceniła następujących kandydatów:
Ewa Wacławczyk – skrzypce
Natalia Maciejewska – skrzypce
Anna Kaczmarek – skrzypce
Jakub Nowak – skrzypce

Cezary Zielke – waltornia

Radosław Mysłek – perkusja
Olga Przybył – perkusja

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska:

MUZYK ORKIESTROWY:
– SKRZYPCE TUTTI
– WALTORNIA I/III
– TRĄBKA

MUZYK DOANGAŻOWANY:
– PERKUSJA
Wstępny termin przesłuchań: 17 września 2012 r.
Miejsce przesłuchań Zespół Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka", ul. Szczęśliwicka 56, Warszawa (miejsce przesłuchań może ulec zmianie). Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia. Zapewniamy akompaniatora.

Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę
– atrakcyjne wynagrodzenie
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym i potwierdzeniem wpłaty wpisowego w wysokości 50 PLN prosimy przesyłać na adres orkiestry lub bezpośrednio na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 13 września 2012 r.

Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm."
Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta: 14 1240 5918 1111 0010 2163 4519 wpisując w tytule: PRZESŁUCHANIA / + nazwa instrumentu

Karta zgłoszeniowa

program przesłuchań


skrzypce tutti

waltornia I i III

trąbka

perkusja