Przesłuchania 16 lutego 2015

W dniu 16 lutego 2015 roku w  Warszawie odbyły się przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus dla następujących instrumentów:
Skrzypce
Wiolonczele
Kontrabasy
Fagoty
Waltornie
Trąbki
Puzony

Kandydatów oceniała komisja w składzie:
Tadeusz Wojciechowski – Dyrektor Naczelny Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Andrzej Sułek – Pełnomocnik Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Tomasz Bińkowski – Teatr Wielki – Opera Narodowa
Krzysztof Bednarczyk – Filharmonia Narodowa
Mariusz Opaliński – Teatr Wielki – Opera Narodowa
Artur Kasperek – Teatr Wielki – Opera Narodowa
Krzysztof Bąkowski – Filharmonia Narodowa
Adam Bogacki – Polska Orkiestra Radiowa
Grażyna Paszkowska – Kierownik Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Komisja pozytywnie oceniła następujących kandydatów:

Aleksandra Cienkowska – skrzypce
Katarzyna Gluza – skrzypce
Izabela Kozak – skrzypce
Łukasz Parcheta – skrzypce

Zofia Elwart – wiolonczela
Dominik Płociński – wiolonczela

Łukasz Helbert – kontrabas

Szymon Michalik – fagot

Tomasz Kuboń – waltornia
Jakub Bielawski – waltornia

Paweł Wróblewski – trąbka

Stsiapan Matsiuk – puzon
Lech Polka-Przeworski – puzon
Piotr Pukowiec – puzon


Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska:

MUZYK ORKIESTROWY:
– skrzypce
– wiolonczela
– kontrabas
– waltornia I/III
– waltornia II/IV
– trąbka
– puzon
– fagot

Termin przesłuchań: 16 lutego 2015 r. (poniedziałek) godz. 10:00
Miejsce przesłuchań: Technikum Kolejowe, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56

Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.
Zapewniamy akompaniatora.

Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę
– atrakcyjne wynagrodzenie
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze
Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego 2015 r.
Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm."

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

DO POBRANIA

Zasady przesłuchań

Karta zgłoszeniowa

Program przesłuchań

Program przesłuchań fagot

NUTY

 

skrzypce
wiolonczela
kontrabas

waltornia I-III
waltornia II-IV
trąbka
puzon
fagot

 


PRZESŁUCHANIA PRZEŁOŻONE NA 16.02.2015 

Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska:

MUZYK ORKIESTROWY:
– waltornia I/III
– waltornia II/IV
– trąbka
– puzon

Termin przesłuchań: 19 stycznia 2015 r. (poniedziałek) godz. 14:30
Miejsce przesłuchań: Technikum Kolejowe, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56

Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.
Zapewniamy akompaniatora.

Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę
– atrakcyjne wynagrodzenie
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze
Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2015 r.

Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm."

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.