Przesłuchania 16.03.2015

W dniu 16 marca 2015 roku w  Warszawie odbyły się przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus dla następujących instrumentów:

Skrzypce
Kontrabasy
Waltornie I/III
Puzony

Kandydatów oceniała komisja w składzie:
Tadeusz Wojciechowski – Dyrektor Naczelny Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Andrzej Sułek – Pełnomocnik Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Tomasz Bińkowski – Teatr Wielki – Opera Narodowa
Krzysztof Bąkowski – Filharmonia Narodowa
Adam Bogacki – Polska Orkiestra Radiowa
Grażyna Paszkowska – Kierownik Orkiestry Sinfonia Iuventus

Komisja pozytywnie oceniła następujących kandydatów:

Dorota Oleszkowicz – skrzypce
Aleksandra Rojecka – skrzypce


Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska:

MUZYK ORKIESTROWY:
Skrzypce
Kontrabas
Waltornia I/III
Trąbka
Puzon

Termin przesłuchań: 16 marca 2015 r. (poniedziałek) godz. 10:00
Miejsce przesłuchań: Technikum Kolejowe, Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56
Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.
Zapewniamy akompaniatora.
Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę
– atrakcyjne wynagrodzenie
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze
Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z  życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 marca 2015 r.
Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z  ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.