Przesłuchania – 15-16.06.2013

W dniach 15 i 16 czerwca 2013 r. w  Warszawie odbyły się przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus dla następujących instrumentów: flet, obój, klarnet, fagot, waltornia, trąbka, puzon, skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas.

Kandydatów oceniała komisja w składzie:

Przesłuchania 15 czerwca 2013 r.
flet:
Urszula Janik – flecistka Filharmonii Narodowej, wykładowca uniwersytecki
Tadeusz Wojciechowski – Dyrektor Naczelny Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Grażyna Paszkowska – Kierownik Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

waltornia, trąbka, puzon:
Tomasz Bińkowski – waltornista Teatru Wielkiego – Opery Narodowej
Mariusz Opaliński – puzonista Teatru Wielkiego – Opery Narodowej
Tadeusz Wojciechowski – Dyrektor Naczelny Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Grażyna Paszkowska – Kierownik Orkiestry

klarnet:
Andrzej Godek – wykładowca uniwersytecki, były klarnecista Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach
Tadeusz Wojciechowski – Dyrektor Naczelny Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Grażyna Paszkowska – Kierownik Orkiestry

fagot:
Artur Kasperek – fagocista Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, wykładowca uniwersytecki
Arkadiusz Krupa – oboista Orkiestry Sinfonia Varsovia, wykładowca uniwersytecki
Andrzej Godek – wykładowca uniwersytecki, były solista Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach
Tadeusz Wojciechowski – Dyrektor Naczelny Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Grażyna Paszkowska – Kierownik Orkiestry

obój:
Arkadiusz Krupa – oboista Orkiestry Sinfonia Varsovia, wykładowca uniwersytecki
Andrzej Godek – wykładowca uniwersytecki, były solista Orkiestry Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach
Tadeusz Wojciechowski – Dyrektor Naczelny Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Grażyna Paszkowska – Kierownik Orkiestry


Przesłuchania 16 czerwca 2013 r
.
skrzypce, altówka:
Krzysztof Bąkowski – Koncertmistrz Filharmonii Narodowej
Błażej Sroczyński – wykładowca uniwersytecki, były solista Teatru Wielkiego – Opery Narodowej
Tadeusz Wojciechowski – Dyrektor Naczelny Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Grażyna Paszkowska – Kierownik Orkiestry

wiolonczela, kontrabas:
Adam Bogacki – kontrabasista Polskiej Orkiestry Radiowej, wykładowca uniwersytecki
Tadeusz Wojciechowski – Dyrektor Naczelny Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Grażyna Paszkowska – Kierownik Orkiestry

Komisja pozytywnie oceniła następujących kandydatów:

flety:
Pietras Karolina
Świątek Joanna
Węgrzynowska Martyna

oboje:

klarnety:
Herdzik Radosław
Matysiak Jerzy
Zawadzki Piotr

fagoty:
Mrozek Konrad
Orliński Marcin
Słomiany Mateusz

waltornie:

trąbki:
Barciok Kamil
Elert Artur

puzony:
Łożyński Dastin
Witek Bartłomiej
Wojdak Szymon

skrzypce:
Modelska Dominika
Sokalska Magdalena
Wieliński Miłosz

altówki:
Błaszczyk Małgorzata
Karwan Tomasz
Rogińska Marzena

wiolonczele:
Jakub Pożyczka

kontrabasy:
Kazimierski Michał
Wardziak Adam
Zeman Wojciech

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska:

MUZYK ORKIESTROWY

15 czerwca (sobota) 2013 r.
– flet
– obój
– klarnet
– fagot
– waltornia
– trąbka
– puzon

16 czerwca (niedziela) 2013 r.
– skrzypce
– altówka
– wiolonczela
– kontrabas

Miejsce przesłuchań: Zespół Szkół nr 7 „d. kolejówka", Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56.

Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę
– atrakcyjne wynagrodzenie
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę Zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2013 r.

Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia. Każdy Kandydat jest zobowiązany do zapoznania się z  Zasadami przesłuchań.

dokumenty do pobrania:

Zasady przesłuchań

Karta zgłoszeniowa

Program przesłuchań – instrumenty dęte 15.06.2013 r.

Program przesłuchań – kwintet 16.06.2013 r.

 

 

materiały nutowe do pobrania:

flet
obój (cz. 1)

obój (cz. 2)

klarnet

fagot

waltornia I i III

waltornia II i IV

trąbka

puzon

puzon basowy

skrzypce tutti

altówka

wiolonczela

kontrabas


Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.