Przesłuchania 14.11.2013

W dniu 14 listopada 2013 r. w  Warszawie odbyły się przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus dla następujących instrumentów: skrzypce, wiolonczela.

Kandydatów oceniała komisja w składzie:
Krzysztof Bąkowski – Koncertmistrz Filharmonii Narodowej
Tadeusz Wojciechowski – Dyrektor Naczelny Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Andrzej Sułek – Pełnomocnik Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Grażyna Paszkowska – Kierownik Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Komisja pozytywnie oceniła następujących kandydatów:

skrzypce:
Aleksandra Pilarska
Małgorzata Ptak

wiolonczela:
Filip Rzytka


* * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * ** *

Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska:


MUZYK ORKIESTROWY

– skrzypce tutti
– wiolonczela

Termin przesłuchań: 14 listopada 2013 r.

Miejsce przesłuchań: Aula Zespołu Szkół nr 7 „d. kolejówka", Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56.

Zapewniamy akompaniatora

Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę
– atrakcyjne wynagrodzenie
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę Zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2013 r.

Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia. Każdy Kandydat jest zobowiązany do zapoznania się z  Zasadami przesłuchań.

Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm."

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

dokumenty do pobrania:

Zasady przesłuchań

Karta zgłoszeniowa

Program przesłuchań

 

materiały nutowe do pobrania:

skrzypce tutti
wiolonczela


Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.