Przesłuchania 14.07.2011 – trąbka

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZESŁUCHAŃ

W dniu 14 lipca 2011 r. w Studio S3 Polskiego Radia (Warszawa, ul. Modzelewskiego 59) odbyły się przesłuchania dla muzyków do grupy trąbek, a także dodatkowo zgłosiła się 1 osoba na stanowisko waltornisty.

Kandydatów oceniała komisja w składzie:

Tadeusz Wojciechowski – Przewodniczący komisji
Błażej Sroczyński – Kierownik orkiestry
Roman Siwek
Kazimierz Machala

Komisja pozytywnie oceniła następujących kandydatów:

Ostap Popowicz – trąbka
Michał Tyrański – trąbka
Paweł Zadrożniak – trąbka*********************

Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania w dniu 14 lipca 2011 r. dla młodych muzyków (do 30 roku życia) do następujących grup:

– trąbka

Miejsce przesłuchań: Studio S3 Polskiego Radia; Warszawa, ul. Modzelewskiego 59

Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia. Zapewniamy akompaniatora.

Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę,
– atrakcyjne wynagrodzenie,
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów,
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze.

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym i potwierdzeniem wpłaty wpisowego w wysokości 50 PLN prosimy przesłać na adres orkiestry lub bezpośrednio na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2011 r.

Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta: 14 1240 5918 1111 0010 2163 4519 wpisując w tytule: PRZESŁUCHANIA (+ nazwa instrumentu)

Karta zgłoszeniowa

program przesłuchań- trąbka

trąbka