Przesłuchania 14.02.2012

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZESŁUCHAŃ

W dniu 14 lutego 2012 r. w  Warszawie w Zespole Szkół im. inż. S. Wysockiego (ul. Szczęśliwicka 56) odbyły się przesłuchania dla muzyków do grupy fletów i obojów.

Kandydatów oceniała komisja w składzie:
Tadeusz Wojciechowski – Przewodniczący komisji
Błażej Sroczyński – Kierownik orkiestry
Urszula Janik
Arkadiusz Krupa


Komisja pozytywnie oceniła następujących kandydatów:
Monika Sęk – obój
Justyna Palkij – obój
Izabela Berdy – obój
Wioletta Strączek – flet
Jagoda Sudujko – flet


* * * * * * * * * * * * * *

Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla młodych muzyków (do 30 roku życia) na stanowisko:

– muzyk orkiestrowy – oboista
– muzyk orkiestrowy – flecista

Wstępny termin przesłuchań: 14 lutego (wtorek) 2012 r.

Miejsce przesłuchań: Zespół Szkół im. inż. S. Wysockiego d. "Kolejówka"; Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56

Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia. Zapewniamy akompaniatora.

Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę,
– atrakcyjne wynagrodzenie,
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów,
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze.

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym i potwierdzeniem wpłaty wpisowego w wysokości 50 PLN prosimy przesłać na adres orkiestry lub bezpośrednio na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego 2012 r.

Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm."

Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta: 14 1240 5918 1111 0010 2163 4519 wpisując w tytule: PRZESŁUCHANIA / INSTRUMENT

Karta zgłoszeniowa


program przesłuchań

obój – materiały nutowe cz.1

obój – materiały nutowe cz. 2

flet – materiały muzyczne (komplet)