Przesłuchania 11-12.03.2013

W dniach 11 i 12 marca 2013 r. w  Warszawie odbyły się przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus dla skrzypków tutti, wiolonczelistów, oboistów, waltornistów.

Kandydatów oceniała komisja w składzie:

Przesłuchania w dniu 11 marca 2013 r.waltornia, obój:
Tomasz Bińkowski – I waltornista Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie
Arkadiusz Krupa – I oboista Orkiestry Sinfonia Varsovia
Krzysztof Bąkowski – Koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej
Tadeusz Wojciechowski – Dyrektor Naczelny Sinfonii Iuventus (przewodniczący komisji)

skrzypce, wiolonczela:
Krzysztof Bąkowski – Koncertmistrz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej
Tadeusz Wojciechowski – Dyrektor Naczelny Sinfonii Iuventus (przewodniczący komisji)
Andrzej Sułek – Kierownik orkiestry Sinfonia Iuventus


Przesłuchania w dniu 12 marca 2013 –
waltornia:
Tomasz Bińkowski – I waltornista Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie
Tadeusz Wojciechowski – Dyrektor Naczelny Sinfonii Iuventus (przewodniczący komisji)
Andrzej Sułek – Kierownik orkiestry Sinfonii Iuventus

Komisja pozytywnie oceniła następujących kandydatów:

Agnieszka Świgut – skrzypce tutti
Anna Kramarz – skrzypce tutti
Khrystyna Andrukhiv – skrzypce tutti
Magdalena Urbańska – skrzypce tutti
Maria Jasińska – skrzypce tutti

Filip Syska – wiolonczela
Marta Nagawiecka – wiolonczela
Justyna Straszyńska – wiolonczela
Magdalena Kozber – wiolonczela
Marcin Kusek – wiolonczela

Joanna Monachowicz – obój
Karolina Kownacka – obój
Agata Wojciechowska – obój
Krzysztof Kot – obój

Adrian Szlęk – waltornia
Katarzyna Kryś – waltornia
Cezary Zielke – waltornia

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska:

MUZYK ORKIESTROWY:
– skrzypce tutti
– obój
– waltornia I/III
– waltornia II/IV
– wiolonczela

Wstępny termin przesłuchań: 11 marca 2013 r.

Miejsce przesłuchań: Studio S3, Warszawa, ul. Modzelewskiego 59 (miejsce przesłuchań może ulec zmianie). Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia. Zapewniamy akompaniatora.

Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę
– atrakcyjne wynagrodzenie
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres orkiestry lub bezpośrednio na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2013 r.

Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.


Karta zgłoszeniowa


Program przesłuchań


obój (cz. 1)

obój (cz. 2)

waltornia I i III

waltornia II i IV

skrzypce tutti

wiolonczela