Przesłuchania 08.12.2012

W dniu 8 grudnia 2012 r. w  Warszawie w Studio S3 Polskiego Radia (ul. Modzelewskiego 59) odbyły się przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus dla skrzypków tutti i trębaczy.

Kandydatów oceniała komisja w składzie:

Tadeusz Wojciechowski – Przewodniczący komisji
Krzysztof Bąkowski
Igor Cecocho

Komisja pozytywnie oceniła następujących kandydatów:

Katarzyna Szymczyk – skrzypce
Anna Kasperczyk – skrzypce
Ewa Kaszuba – skrzypce
Sara Rajewska – skrzypce
Aleksander Kobus – trąbka
Sadowski Krzysztof – trąbka
Maciej Gwóźdź – trąbka

 


* * * * * * * * * * * * *

Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska:

MUZYK ORKIESTROWY:
– SKRZYPCE TUTTI
– WALTORNIA I/III
– WALTORNIA II/IV
– TRĄBKA

Wstępny termin przesłuchań: 08 grudnia 2012 r.

Miejsce przesłuchań: Studio S3, Warszawa, ul. Modzelewskiego 59 (miejsce przesłuchań może ulec zmianie). Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia. Zapewniamy akompaniatora.

Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę
– atrakcyjne wynagrodzenie
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym i potwierdzeniem wpłaty wpisowego w wysokości 50 PLN prosimy przesyłać na adres orkiestry lub bezpośrednio na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia 2012 r.

Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”
Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta: 14 1240 5918 1111 0010 2163 4519 wpisując w tytule: PRZESŁUCHANIA / + nazwa instrumentu

Karta zgłoszeniowa

program przesłuchań

skrzypce tutti

waltornia I i III

waltornia II i IV

trąbka