Przesłuchania 08.04.2014

W dniu 8 kwietnia 2014 roku w  Warszawie odbyły się przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus dla następujących instrumentów:

waltornia I/III
waltornia II/IV
trąbka

Kandydatów oceniała komisja w składzie:
Tadeusz Wojciechowski – Dyrektor Naczelny Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Andrzej Sułek – Pełnomocnik Dyrektora Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Tomasz Bińkowski – Teatr Wielki – Opera Narodowa
Krzysztof Bednarczyk – Filharmonia Narodowa
Grażyna Paszkowska – Kierownik Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Komisja pozytywnie oceniła następujących kandydatów:

waltornia:
Anna Baran


**************************************

Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska:

MUZYK ORKIESTROWY

– waltornia I/III
– waltornia II/IV
– trąbka

Termin przesłuchań: 8 kwietnia 2014 r.

Miejsce przesłuchań: Aula Zespołu Szkół nr 7 „d. kolejówka", Warszawa, ul. Szczęśliwicka 56.

Zapewniamy akompaniatora

Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę
– atrakcyjne wynagrodzenie
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę Zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 2 kwietnia 2014 r.

Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.

Każdy Kandydat jest zobowiązany do zapoznania się z  Zasadami przesłuchań.

Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm."

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

dokumenty do pobrania:

Zasady przesłuchań

Karta zgłoszeniowa

Program przesłuchań


materiały nutowe do pobrania:

waltornia I/III

waltornia II/IV

trąbka