Przesłuchania 08.01.2011

Ogłoszenie wyników

W dniu 8 stycznia 2011 r. w Studio S-3 Polskiego Radia (Warszawa, ul. Modzelewskiego 59) odbyły się przesłuchania do grupy skrzypiec, fagotu, waltorni.

Kandydatów z grupy skrzypiec oceniała komisja w składzie:
Tadeusz Wojciechowski – Przewodniczący Komisji
Prof. Błażej Sroczyński – Kierownik Orkiestry
Prof. Krzysztof Bąkowski

Kandydatów z grupy waltorni i fagotu oceniała komisja w składzie:
Tadeusz Wojciechowski – Przewodniczący Komisji
Prof. Błażej Sroczyński – Kierownik Orkiestry
Prof. Roman Siwek
Prof. Krzysztof Bąkowski

Komisja pozytywnie oceniła następujące osoby:

Elżbieta Fabiszak – skrzypce
Justyna Pawłowska – skrzypce

Dominik Kosyrczyk – waltornia
Kasjan Kryszczuk – waltornia
Adam Pleszyniak – waltornia


*****


Przesłuchania 08.01.2011- skrzypce, waltornie

Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla młodych muzyków (do 30 roku życia) do grupy:

– skrzypce
– fagotów
– waltornie

Wstępny termin przesłuchań: 8 stycznia (sobota) 2011 r.

Miejsce przesłuchań: Studio S3 Polskiego Radia; Warszawa, ul. Modzelewskiego 59

Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia. Zapewniamy akompaniatora.

Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę,
– atrakcyjne wynagrodzenie,
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów,
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze.

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym i potwierdzeniem wpłaty wpisowego w wysokości 50 PLN prosimy przesyłać na adres orkiestry lub bezpośrednio na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 5 stycznia 2011.

Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm."

Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta: 14 1240 5918 1111 0010 2163 4519 wpisując w tytule:
PRZESŁUCHANIA (+ nazwa instrumentu)

Karta zgłoszeniowa

program przesłuchań (wszystkie instrumenty)

skrzypce: P. Czajkowski – Uwertura "Rok 1812" op. 49
skrzypce:R. Schumann – II Symfonia C-dur op. 61 (scherzo)
skrzypce: S. Prokofiew – I suita z baletu "Romeo i Julia" (śmierć Tybalta)
skrzypce: W.A. Mozart – 39 Symfonia Es-dur KV 543 (finał)
skrzypce: R. Strauss – "Don Juan" op. 20


fagot

waltornia I – III

waltornia II-IV (1 część)

waltornia II-IV (2 część)