Przełuchania 18.02.2011

Przesłuchania 18.02.2011- skrzypce, wiolonczele, kontrabasy, fagoty

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

W dniu 18 lutego 2011 r. w Studio S-3 Polskiego Radia (Warszawa, ul. Modzelewskiego 59)
odbyły się przesłuchania dla muzyków do grupy skrzypiec, wiolonczel, kontrabasów, fagotów.

Kandydatów oceniała komisja w składzie:
Tadeusz Wojciechowski – Przewodniczący Komisji
Ewa Marczyk
Zbigniew Płużek

Komisja pozytywnie oceniła następujące osoby:

Agata Słowikowska – skrzypce
Maciej Kozendra – wiolonczela
Maria Ćmiel – wiolonczela
Beata Kościelna – wiolonczela
Łukasz Owczynnikow – kontrabas
Michał Wiśniowski – kontrabas
Karol Nasiłowski – kontrabas

 

*****

 

 

 

Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla młodych muzyków (do 30 roku życia) do następujących grup:

– skrzypce
– wiolonczele
– kontrabasy
– fagoty

Wstępny termin przesłuchań: 18 lutego (piątek) 2011 r.

Miejsce przesłuchań: Studio S3 Polskiego Radia; Warszawa, ul. Modzelewskiego 59

Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia. Zapewniamy akompaniatora.

Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę,
– atrakcyjne wynagrodzenie,
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów,
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze.

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym i potwierdzeniem wpłaty wpisowego w wysokości 50 PLN prosimy przesłać na adres orkiestry lub bezpośrednio na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 2011 r.

Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

Wpłaty prosimy dokonywać na nr konta: 14 1240 5918 1111 0010 2163 4519 wpisując w tytule:
PRZESŁUCHANIA (+ nazwa instrumentu)

Karta zgłoszeniowa

program przesłuchań (wszystkie instrumenty)

skrzypce: P. Czajkowski – Uwertura Rok 1812 op. 49
skrzypce:R. Schumann – II Symfonia C-dur op. 61 (scherzo)
skrzypce: S. Prokofiew – I suita z baletu Romeo i Julia (śmierć Tybalta)
skrzypce: W.A. Mozart – 39 Symfonia Es-dur KV 543 (finał)
skrzypce: R. Strauss – Don Juan op. 20

wiolonczela: L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67
wiolonczela: J. Brahms – II Symfonia D-dur op. 73
wiolonczela: F. Mendelssohn-Bartholdy – IV Symfonia A-dur Włoska op. 90
wiolonczela: F. Mendelssohn-Bartholdy – Muzyka do Snu nocy letniej
wiolonczela: B. Smetana – Uwertura do opery Sprzedana narzeczona

kontrabas: W.A. Mozart – Symfonia D-dur Haffnerowska KV 385 (1)
kontrabas: W.A. Mozart – Symfonia D-dur Haffnerowska KV 385 (2)
kontrabas: L. van Beethoven – III Symfonia Es-dur Eroica op. 55
kontrabas: L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67 (1)
kontrabas: L. van Beethoven – V Symfonia c-moll op. 67 (2)
kontrabas: G. Verdii – Otello


fagot – komplet (zip)