Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac

Polska Orkiestra SINFONIA IUVENTUS im. Jerzego Semkowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac. 

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
https://bit.ly/2IoTd1q