Odszedł Maestro Jacek Kraszewski

Z głębokim żalem informujemy o śmierci Maestro Jacka Kraszewskiego, znakomitego dyrygenta, który od  kwietnia 2017 roku kierował Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej.

Pracownicy Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus składają najszczersze kondolencje rodzinie i najbliższym oraz wszystkimi, którym brak będzie Jego obecności na scenie, w sali wykładowej i w życiu.