NOWY ZARZĄD ZRZESZENIA FILHARMONII POLSKICH

x

30 maja 2021 roku został wybrany nowy Zarząd Zrzeszenia Filharmonii Polskich w składzie: Jacek Rogala (przewodniczący, dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach), Tomasz Bęben (wiceprzewodniczący, dyrektor Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina), Adam Wesołowski (wiceprzewodniczący, dyrektor Filharmonii Śląskiej im. Mikołaja Henryka Góreckiego), Wojciech Nowak (członek zarządu, dyrektor Filharmonii Narodowej) oraz Przemysław Kempiński (członek zarządu, dyrektor Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej).

Zrzeszenie Filharmonii Polskich powstało 12 grudnia 2011 roku. Jest organizacją pracodawców skupiającą najważniejsze polskie instytucje muzyczne, reprezentuje i promuje interesy swoich członków wobec organów administracji państwowej i samorządu oraz za granicą. Należy do PEARLE Live Performance Europe, która ma wpływ na prawo tworzone w Unii Europejskiej. Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus jest członkiem ZFP od września 2018 roku.

x