NOWE PŁYTY z utworami Krzysztofa Pendereckiego

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa od początku swojego istnienia współpracowała blisko z Krzysztofem Pendereckim, który od 2013 r. był też jej Patronem Honorowym; zawsze też pozostawał dla zespołu przyjacielem i mentorem. W smutnych okolicznościach po śmierci Mistrza prezentujemy dwie nowe płyty pokazując, że Jego muzyka trwa z nami i zawsze będzie przynosić radość jej słuchaczom! Nowe albumy wydane przez firmę DUX kontynuują (i zamykają) serię rejestracji koncertów Pendereckiego na instrumenty solowe (po zakończonej serii nagrań symfonicznych).

Na pierwszej płycie znalazł się II Koncert wiolonczelowy z 1982 r. dedykowany genialnemu rosyjskiemu wirtuozowi, Mścisławowi Rostropowiczowi oraz oryginalna Sonata na wiolonczelę i orkiestrę. Chronologicznie ponad dwie dekady wcześniejsza, pochodząca z 1964 r. i prawykonana przez Siegfrieda Palma ukazuje styl kompozytora właściwy tej epoce – awangardowy, śmiało poszukujący nowych brzmień, struktur i faktur.

Koncert z kolei powstawał w czasie, gdy niegdysiejszy modernista starał się godzić z tradycją, kreując styl określany przez krytyków mianem „noworomantycznego”. W tym wszakże utworze obok „romantyzujących” brzmień powraca też zainteresowanie technikami sonorystycznymi, wypracowanymi we wcześniejszych latach. Zasadniczo jednoczęściowa kompozycja dzieli się na osiem ogniw, tworzących bardzo spójną i oryginalną formalnie całość. W nagraniu koncertu wystąpiła znakomita, pochodząca z Serbii solistka i kameralistka Maja Bogdanović, szczególnie ceniona jako wykonawczyni muzyki XX w., adresatka dedykacji wielu nowych dzieł, współpracująca wielokrotnie z Krzysztofem Pendereckim. Interpretatorem Sonaty jest zaś pochodzący z niemiecko-japońskiej rodziny Danjulo Ishizaka, laureat wielu prestiżowych nagród, którego mentorem – wysoko ceniącym jego talent i umiejętności – był sam Mścisław Rostropowicz.

Na repertuar drugiej płyty złożyły się dwie niezwykle ciekawe, autoryzowane przez kompozytora nowe aranżacje jego znanych dzieł. Koncert podwójny na skrzypce i wiolonczelę (zarejestrowany w oryginalnej wersji w ramach omawianej serii na płycie DUX 1537) powstał dla uczczenia 200-lecia sławnego wiedeńskiego Musikverein, i szybko po premierze zdobył wielką popularność. Słuchaczy zachwycało mistrzowskie wykorzystanie pary pokrewnych instrumentów eksponujących zarówno swą śpiewność jak i biegłość techniczną, ukazywaną także w obszernych kadencjach solowych. Utwór doczekał się autorskiego opracowania na skrzypce i wiolonczelę (DUX 1345). Istnieje także wersja na flet i klarnet, zaś na prezentowanej płycie zabrzmi odkrywczy i niezwykle oryginalny wariant na akordeon, ukazujący nowe aspekty brzmieniowe tej kompozycji. Autorem opracowania oraz wykonawcą jest Maciej Frąckiewicz, zaliczany do najwybitniejszych akordeonistów swojego pokolenia, szczególnie chętnie wykonujący repertuar współczesny (dedykowano mu ponad 90 nowych dzieł na ten instrument!). Wszechstronny talent francuskiego flecisty Jean-Pierre’a Rampala sprawił, że wielu najważniejszych kompozytorów II poł. XX wieku dedykowało mu swe utwory – taka też jest geneza wdzięcznego, dwuczęściowego Koncertu na flet i orkiestrę kameralną z 1982 r. (ta wersja na CD DUX 1186). Płyta prezentuje nową aranżację, której dokonał Bartłomiej Duś, młody ale legitymujący się już bardzo znaczących dorobkiem saksofonista, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach oraz Konserwatorium Paryskiego.

Nagrania, zrealizowane w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego z udziałem Kompozytora oraz blisko z nim współpracującego Macieja Tworka za dyrygenckim pulpitem okazać się miały niestety ostatnimi, przy których Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa miała okazję współpracować z Krzysztofem Pendereckim i zamykają imponującą serię fonograficznych rejestracji kompletu symfonii i koncertów zmarłego 29 marca 2020 r. Mistrza.

Płyty w sprzedaży: http://en.dux.pl/penderecki-concertos-vol-8-frackiewicz-dus.html
http://en.dux.pl/penderecki-concertos-vol-9-bogdanovic-ishizaka.html