NABÓR KANDYDATÓW NA STANOWISKO SPECJALISTY DS. ADMINISTRACJI

Polska Orkiestra SINFONIA IUVENTUS im. Jerzego Semkowa
ogłasza nabór na wolne stanowisko Specjalisty ds. administracji

Wymiar etatu: 1/1

Do przyszłych obowiązków będzie należało m.in.:

 • Koordynacja prawidłowego obiegu dokumentów: faktury, umowy i inne dokumenty administracyjne w Instytucji.
 • Wsparcie Kierownika Działu w codziennych czynnościach administracyjnych: sporządzanie pism oraz porządkowanie dokumentów. Edycja, formatowanie dokumentów, kopiowanie, skanowanie dokumentów. Organizacja kalendarza wewnętrznego – ustawianie spotkań, rezerwacja ćwiczeniówek, pilnowanie ważnych dla działu terminów.
 • Prowadzenie rejestru umów zawieranych z firmami zewnętrznymi, przygotowywanie umów z dostawcami usług świadczonych na rzecz POSI dotyczących realizacji zadań o charakterze administracyjnym i ich archiwizacja.
 • Budowanie i utrzymanie pozytywnych i trwałych relacji z partnerami biznesowymi oraz współpraca z dostawcami usług zewnętrznych świadczonych na rzecz POSI. Kompleksowa opieka nad klientem na miejscu.
 • Dbałość o prawidłowy obieg faktur i dokumentów finansowych w instytucji, dbanie o terminowość oraz zgodności płatności dokonywanych dla dostawców i kontrahentów. Rejestracja faktur kosztowych i zakupowych we właściwych rejestrach.
 • Przygotowywanie wewnątrzfirmowych komunikatów i utrzymywanie relacji z pracownikami w zakresie spraw dedykowanych administracji. Aktualizacja baz danych, dedykowanych administracji.
 • Przyjmowanie zamówień na artykuły: biurowe, czystościowo – sanitarne i spożywcze od pracowników POSI, ich realizacja oraz opisywanie faktur na potrzeby księgowania. Rejestracja faktur we właściwych rejestrach.
 • Organizowanie transportu dla instrumentów i akcesoriów muzycznych zgodnie z planem pracy Orkiestry i harmonogramem Koncertów.

Oferujemy:

 • Pracę w atrakcyjnej lokalizacji: VII piętro budynku PKiN w Warszawie, stanowiącego siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.
 • Konkurencyjne wynagrodzenie.
 • Komfortowe stanowisko w dynamicznie rozwijającym się, młodym zespole.
 • Ubezpieczenie na życie.
 • Benefity: dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej – LUX MED, dofinansowanie zajęć sportowych – Pakiet sportowy OK System, w ramach rozliczeń 50% / 50% ; dofinansowanie wczasów pod gruszą; preferencyjne pożyczki.
 • Szkolenia rozwojowe, specjalistyczne, językowe.
 • Fajni ludzie i pozytywna atmosfera w pracy.

Czego wymagamy od kandydata?

 • Wykształcenia średniego lub wyższego.
 • 2- letniego doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku.
 • Pogodna i otwarta osobowość.
 • Umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków.
 • Znajomość języka angielskiego min. na poziomie B2 (komunikatywny – warunek konieczny).
 • Dobra znajomość pakietu MS Office i Excel.
 • Umiejętność ustalania priorytetów i pracy pod presją czasu.
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.
 • Niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Posiadanie wiedzy i kompetencji z zakresu zamówień publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Curriculum vitae oraz list motywacyjny.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Dla potrzeb rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia 22 października 2021 r. do godz. 16:00 osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad 1, pok. 701
00-901 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – specjalista ds. administracji ”

Oferty mogą być również składane drogą mailową na adres: sekretariat@sinfoniaiuventus.pl

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.