Nabór kandydatów na stanowisko Sekretarki/Archiwisty Zakładowego/Inspektora

Polska Orkiestra SINFONIA IUVENTUS im. Jerzego Semkowa ogłasza nabór na wolne stanowisko Sekretarki/Archiwisty zakładowego/Inspektora RODO

Wymiar etatu: 1/1

Do przyszłych zadań będzie należało m.in.:

• obsługa sekretariatu
• obsługa w zakresie prac kancelaryjnych
• prowadzenie rejestrów dokumentów Instytucji oraz zbioru wewnętrznych aktów prawnych
• prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z wewnętrznymi regulacjami
• pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych
• archiwizacja wytworzonych dokumentów własnych

Oferujemy:

 • atrakcyjna lokalizacja: VII piętro budynku PKiN w Warszawie, stanowiącego siedzibę Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
 • komfortowe stanowisko pracy
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej w przychodni LUX MED
 • pakiet sportowy OK System w ramach rozliczeń 50% / 50%.
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje w zakresie wykonywanej pracy

Czego wymagamy od kandydata?

 • wykształcenie średnie lub wyższe
 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, komunikatywność, sumienność, systematyczność, umiejętność pracy w zespole
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• curriculum vitae oraz list motywacyjny
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie
• kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

Dla potrzeb rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r Dz.U.2018 poz. 1000 oraz Rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego UE o ochronie danych osobowych (RODO) z 27 kwietnia 2016 r.”

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do dnia 29 kwietnia 2021 r. do godz. 16:00 osobiście lub przesłanie za pośrednictwem poczty na adres:
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie
Plac Defilad 1, pok. 701
00-901 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – Sekretarka/Archiwista zakładowy/Inspektor RODO”

Oferty mogą być również składane drogą mailową na adres: sekretariat@sinfoniaiuventus.pl

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.