KONTRABAS | FAGOT | Termin przesłuchań: 29-30 września 2020

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus Im. Jerzego Semkowa ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska:

 

KONTRABAS
Termin przesłuchań: 29 września 2020 r.
Miejsce przesłuchań: Studio S-3 Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, Warszawa, ul. Modzelewskiego 59

 

FAGOT
Termin przesłuchań: 30 września 2020 r.
Miejsce przesłuchań: Studio S-3 Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego, Warszawa, ul. Modzelewskiego 59

 

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować:
– umowę o pracę,
– atrakcyjne wynagrodzenie,
– pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów,
– szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze.

plakat informujacy o przesluchaniach do orkiestry na kontrabas, skrzypce, fagot i flet

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową
LINK DO REJESTRACJI: https://bit.ly/2lSyTLU

Do zgłoszenia należy dołączyć:
życiorys w języku polskim
– podpisane oświadczenie /do pobrania/

Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 września 2020 r.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą
e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Zasady przesłuchań: zasady przesluchan 09 2020
Oświadczenie: oswiadczenie
Program kontrabas: program przesluchan kontrabas 29.09.2020
Program fagot: program przesluchan fagot 30.09.2020

Nuty kontrabas: nuty kontrabas
Nuty fagot: nuty fagot