KONDOLENCJE

Do plejady wielkich polskich dyrygentów, z którymi miała zaszczyt pracować nasza Orkiestra, należał Kazimierz Kord – dziś z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o Jego odejściu…  Był i pozostanie legendą batuty, pamiętany jako wieloletni dyrektor Filharmonii Narodowej (kierował także WOSRP w Katowicach i wieloma innymi ważnymi instytucjami)  i współtwórca wielu jej imponujących sukcesów, ale też kapelmistrz ceniony na całym świecie, którego interpretacje zarejestrowano na niezliczonych płytach – niektóre stały się wręcz legendarne. Te cieszyć będą melomanów jeszcze długo. Dziękujemy, Maestro!
Składamy nasze najszczersze kondolencje Rodzinie.

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa

dyrygent Kazimierz Kord
Kazimierz Kord  © Facebook / FilharmoniaNarodowaWarszawa