Koncert w 195. rocznicę urodzin Bedřicha Smetany

2 marca 2019, godz. 19.00
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego

Bedřich Smetana to kompozytor młodszy o pięć lat od Stanisława Moniuszki – mimo znaczących różnic w biografiach można znaleźć sporo analogii w twórczych postawach obu kompozytorów. Smetana uchodzi bowiem za ojca nurtu narodowego w muzyce czeskiej, przez co rozumiał powiązanie jej z dziedzictwem rodzimego folkloru (który bardzo rzadko cytował, częściej jedynie nawiązując do jego tanecznych rytmów, melodii czy też legend i baśni) oraz opiewanie czeskiej historii i piękna ojczyzny. Program koncertu przypomni jego najwspanialsze dokonania – operę komiczną Sprzedana narzeczona (reprezentowaną tu przez pełną energii i kontrastów, radosną, roztańczoną uwerturę), której znaczenie dla Czechów porównać można z tym, jakie dla nas ma na przykład Straszny dwór. Z kolei Má Vlast (Moja ojczyzna) to cykl sześciu niezależnych poematów symfonicznych sugestywnie przywołujących obrazy dawnych legend i miejsca ważne dla czeskiej historii. Stosunkowo krótkie symfoniczne obrazy, zachwycające urodą melodii, barwnością orkiestracji i sugestywną ilustracyjnością, wykonywać można w różnych zestawieniach lub osobno (popularna jest w tej roli zwłaszcza część druga – Wełtawa; jej majestatyczny temat główny poprzedza jeden z najbardziej urzekających symfonicznych epizodów: wstęp z cudownymi solowymi partiami fletów i klarnetów, symbolizującymi splatanie się strumieni, z których narodzi się wielka rzeka…). Ostatnia część, Blanik, przywołuje legendę o wzgórzu, pod którym śpią od wieków rycerze świętego króla Wacława, by zbudzić się, gdy ojczyzna znajdzie się w potrzebie. Drogą wytyczoną przez Smetanę kroczył dalej Antonín Dvořák, kompozytor późnoromantyczny, ceniony zwłaszcza jako twórca symfonii. Ósma z 1889 r. to dzieło przepełnione radością i optymizmem, pełne nawiązań do muzyki narodowej, choć pozbawione pozamuzycznego programu. Kompozycja odniosła wielki sukces i w Czechach, i za granicą, do dziś należąc do najchętniej – obok przesławnej Dziewiątej – wykonywanych symfonii autora. Koncert poprowadzi Piotr Sułkowski, dyrektor naczelny i artystyczny Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie, posiadający ogromne doświadczenie operowe, zdobyte w czasie wieloletniej pracy dyrygenta, a potem dyrektora artystycznego w Operze Krakowskiej oraz w Wildwood Festival Opera Orchestra AR (USA), którego był dyrektorem muzycznym; współtwórca Krakowskiej Opery Kameralnej. Współpracuje z wieloma orkiestrami, a także zajmuje się pracą dydaktyczną na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, gdzie prowadzi klasę dyrygentury. Jest członkiem Rady Artystycznej Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.

Więcej: Kalendarium