Koncert symfoniczny

31 marca 2017, godz. 19.00
Studio Koncertowe Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie

Andriy_Yurkevych_Fot. Archiwum_Artysty

W marcu Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus zaprasza na koncert wypełniony ekspresyjną muzyką symfoniczną późnego romantyzmu (Czajkowski, Bizet) oraz jej echem w postromantycznym dziele Ravela. Poprowadzi go doskonale znany warszawskiej publiczności Andriy Yurkevych, od sezonu 2014/15 dyrektor muzyczny Teatru Wielkiego – Opery Narodowej. Pochodzący z Ukrainy dyrygent rozwija wspaniałą karierę na scenach i estradach świata (jest też stałym dyrygentem Opery Narodowej im. S. Kruszelnickiej we Lwowie); w bogatym repertuarze ma dzieła operowe i symfoniczne różnych epok, jest też szczególnie cenionym interpretatorem muzyki rosyjskiej, m.in. dzieł Czajkowskiego, Rimskiego-Korsakowa, Glinki, Musorgskiego i Szostakowicza.

Nazwisko George’a Bizeta unieśmiertelniły opery Poławiacze pereł oraz Carmen (której – w co trudno dziś uwierzyć – całkowita klęska przyczynić się miała do przedwczesnej śmierci młodego geniusza w wieku zaledwie 37 lat…). L’Arlésienne z 1872 roku nie była operą, lecz muzyką „incydentalną” do sztuki Alphonse’a Daudeta – przed zapomnieniem, które bywało częstym losem podobnych kompozycji, uchroniło ją autorskie opracowanie w formie koncertowej suity, znanej dziś jako pierwsza z dwóch – drugą ułożył już po śmierci kompozytora Ernest Guiraud. Barwne i efektowne epizody suit zdaje się opromieniać słońce południa Francji – miejsca akcji dramatu; Bizet dokonał tu też ciekawej stylizacji motywów muzyki dawnej oraz tradycyjnej.

Rapsodia symfoniczna Tzigane Maurice’a Ravela należy do najbardziej efektownych skrzypcowych kompozycji swej epoki. Wpisuje się w nurt niezwykle popularnych od czasów Liszta i Brahmsa utworów wykorzystujących stylizowane motywy folkloru Cyganów węgierskich (niesłusznie – mimo wzajemnych inspiracji – utożsamianego z muzyka ludową Węgrów), z upodobaniem do zdobnych w wirtuozowskie ornamenty skrzypcowych improwizacji. Dzieło (w wersji na skrzypce i fortepian) powstało w roku 1924 z myślą o młodej węgierskiej skrzypaczce Jelly d’Arányi, uczennicy Josepha Joachima (jej też swe skrzypcowe sonaty poświęcił Bela Bartók). Po jego doskonałym przyjęciu kompozytor niebawem przygotował nową wersję, z orkiestrowym akompaniamentem. Podczas koncertu brawurowe dzieło zabrzmi w interpretacji Marii Włoszczowskiej, należącej do najbardziej utalentowanych wiolinistek polskich swojego pokolenia, laureatki wielu prestiżowych konkursów i finalistki ostatniej edycji Konkursu im. H. Wieniawskiego w 2016 roku.

V Symfonię e‑moll op. 64 Piotra Czajkowskiego w jej ideowym planie (do którego odnieść można typowe dla wielu romantycznych dzieł motto per aspera ad astra) porównuje się niekiedy do przesławnej symfonii Beethovena o tym samym numerze – główny temat pierwszej części także tu nazywany bywa „motywem losu”. Wszakże emocjonalna rozpiętość pomiędzy tragizmem początku a tryumfem finału jest w arcydziele muzyki rosyjskiej jeszcze bardziej wydatna. Symfonia e‑moll to także dzieło „emblematyczne”, jedno z tych, które można przywołać jako najbardziej dla stylu swego twórcy (i ogólnie neoromantycznego idiomu muzyki jego ojczyzny) charakterystyczne, toteż – mimo początkowej krytyki – cieszy się niesłabnącą popularnością.

Wykonawcy:
Maria Włoszczowska skrzypce
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus
Andriy Yurkevych dyrygent

W programie:
Georges Bizet  I i II Suita z Arlezjanki (fragmenty)
Maurice Ravel Rapsodia na skrzypce i orkiestrę Tzigane
Piotr Czajkowski V Symfonia e-moll op. 64

Bilety dostępne na:
www.ebilet.pl
, www.bilety24.pl oraz sklep.polskieradio.pl, a także w kasie Studia Koncertowego Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego na godzinę przed koncertem.