KOMUNIKAT

x
x

Przypominamy o konieczności ciągłego zachowywania podstawowych zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekcji i wietrzenia pomieszczeń.

Więcej informacji o aktualnych obostrzeniach znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

logo Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa