KOMUNIKAT

x
x

Szanowni Państwo!x
x
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 września 2022 r. Pan Marek Wroniszewski przestaje pełnić funkcję Zastępcy Dyrektora i obejmuje stanowisko I Dyrygenta Gościnnego Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa.
Dziękując za jego dotychczasową pracę życzymy dalszych sukcesów zawodowych.