KOLEJNE WARSZTATY DLA MUZYKÓW SINFONII IUVENTUS

Muzycy Sinfonii Iuventus nie ustają w doskonaleniu swych umiejętności!

9 i 10 czerwca odbyły się warsztaty, podczas których muzycy mogli się zapoznać m.in. z różnicami stylu grania, praktyk wykonawczych czy współpracy w oparciu o porównanie orkiestr Europy Centralnej z orkiestrami USA oraz Wielkiej Brytanii. Wykład poprowadził ceniony waltornista i pedagog Edward Deskur.

Sekcja smyczkowa Orkiestry doskonaliła technikę gry pizzicato pod kierunkiem znakomitego wiolonczelisty i kameralisty Krzysztofa Karpety.

warsztaty dla muzyków POSI - prowadzenie Edwar Deskur
warsztaty dla muzyków POSI - prowadzenie Krzysztof Karpeta
warsztaty dla muzyków POSI - prowadzenie Krzysztof Karpeta
warsztaty dla muzyków POSI - prowadzenie Edward Deskur