Kalendarium

Sinfonia Iuventus to wspaniała inicjatywa, która daje szansę młodym muzykom zdobywania doświadczenia w grze zespołowej, poznawania i poszerzania repertuaru, doskonalenia warsztatu muzycznego i prezentowania nabywanych umiejętności. Dzięki zmaterializowaniu się tego projektu, Polska znalazła się wśród krajów dbających o rozwój młodzieżowego wykonawstwa artystycznego. Kilkakrotnie miałem okazję, zawsze z satysfakcją, pracować z zespołem Sinfonii Iuventus, jak również oceniać wysoki poziom jej gry pod dyrekcją moich znakomitych kolegów. Cieszę się na ponowne spotkanie z młodzieżą, ich ambicjami, energią i radością uprawiania cudownej sztuki, jaką jest muzyka.
Tadeusz Strugała dyrygent