HARFA | WALTORNIA | Termin przesłuchań: 3 grudnia 2019

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowiska:

HARFA
WALTORNIA I/III
WALTORNIA II/IV

Termin przesłuchań: 3 grudnia 2019 r. UWAGA: Termin przesłuchań uległ zmianie!

Miejsce przesłuchań: Warszawa, Aula Zespołu Szkół nr 7, ul. Szczęśliwicka 56

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować:

  • umowę o pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
  • szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową
LINK DO REJESTRACJI: https://bit.ly/2lSyTLU

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • życiorys w języku polskim
  • podpisane oświadczenie /do pobrania/

Termin nadsyłania zgłoszeń: 26 listopada 2019 r.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Zasady przesłuchań: ZASADY_PRZESŁUCHAŃ harfa waltornia grudzien 2019
Oświadczenie: Oswiadczenie
Program harfa: program harfa 
Program waltornia I/III: program waltornia i iii 

Program waltornia II/IV: program waltornia ii iv
Nuty harfa: Harfa nuty przesłuchania
Nuty waltornia I/III: Waltornia-I-III nuty
Nuty waltornia II/IV: Waltornia-II-IV nuty