Dofinansowanie zakupu wyposażenia ze środków programu Infrastruktura kultury Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa otrzymała wsparcie finansowe ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Infrastruktura Kultury na realizację zadania pod nazwą „Inwestycja w przyszłość zakup wyposażenia na potrzeby Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa etap V” w wysokości 158.670 zł. Pozyskane środki przeznaczone zostały na zakup fagotu wraz z futerałem (1 komplet).