Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Zapytanie ofertowe

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie kompleksowej usługi stałej opieki serwisowej i wsparcia technicznego systemu „Symfonia” dla biura Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Sposób i termin składnia ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym druku w siedzibie Zamawiającego na adres: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, pl. Defilad 1 lok. 701, 00-901 Warszawa lub na adres: k.sokalski@sinfoniaiuventus.pl

W ofercie należy przedstawić całkowitą wartość zamówienia (brutto), zawierającą wszystkie koszty związane z jego realizacją.

Termin złożenia oferty: do 05.12.2017 r. godz. 15.00
Osobą upoważnioną do kontaktów i uzgodnień jest Krzysztof Sokalski
tel. 22 656-76-52,  k.sokalski@sinfoniaiuventus.pl

Załącznik nr 1

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Anna Kościelna
Warszawa, 27.11.2017 r.

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo