Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Zapytanie ofertowe 6/2018

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na świadczenie kompleksowej usługi obsługi informatycznej dla biura Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Załącznik nr 1

Sposób i termin składnia ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym druku w siedzibie Zamawiającego na adres: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, pl. Defilad 1, lok. 701, 00-901 Warszawa, lub na adres: k.sokalski@sinfoniaiuventus.pl

W ofercie należy przedstawić całkowitą wartość zamówienia (brutto), zawierającą wszystkie koszty związane z jego realizacją.

Termin złożenia oferty: do 06.02.2018 r. godz. 15.00

Osobą upoważnioną do kontaktów i uzgodnień jest Krzysztof Sokalski:
tel. 22 656-76-52,  k.sokalski@sinfoniaiuventus.pl

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo