Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Zapytanie ofertowe 5/2017

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na tłumaczenia zwykłe oraz przysięgłe, w zakresie przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do  zapytania ofertowego).

Sposób i termin składnia ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym druku w siedzibie Zamawiającego na adres: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, pl. Defilad 1 lok. 701, 00-901 Warszawa lub na adres mailowy: k.sokalski@sinfoniaiuventus.pl

W ofercie należy przedstawić całkowitą wartość zamówienia (brutto), zawierającą wszystkie koszty związane z jego realizacją.
Termin złożenia ofert: do 25.08.2017 r. godz. 15.00

Osobą upoważnioną do kontaktów i uzgodnień jest Krzysztof Sokalski
tel. 22 656-76-52, k.sokalski@sinfoniaiuventus.pl

Do pobrania:
Załącznik nr 1

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo