Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

l

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2017

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę materiałów higienicznych dla biura Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus w okresie od 01.02.2017 r.
do 31.12.2017 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Sposób i termin składnia ofert:

Ofertę należy złożyć na załączonym druku w siedzibie Zamawiającego na adres: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, pl. Defilad 1 lok. 701, 00-901 Warszawa lub na adres: k.sokalski@sinfoniaiuventus.pl

W ofercie należy przedstawić całkowitą wartość zamówienia (brutto), zawierającą wszystkie koszty związane z jego realizacją.

Termin złożenia oferty: do 27.01.2016 r. godz. 15.00

Osobą upoważnioną do kontaktów i uzgodnień jest Krzysztof Sokalski

tel. 22 656-76-52,  k.sokalski@sinfoniaiuventus.pl

Załącznik nr 1

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo