Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Zapytanie ofertowe 1/2018

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na obsługę bhp obejmującą sprawy BHP wynikające z przepisów prawa, w  tym w szczególności realizację obowiązków wyszczególnionych w  2 ust. 1 pkt. 1 – 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 z późn. zmn.) m.in.: w okresie od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.

Załącznik nr 1

Sposób i termin składnia ofert:
Ofertę należy złożyć na załączonym druku w siedzibie Zamawiającego na adres: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, Pl. Defilad 1, lok. 701, 00-901 Warszawa lub na adres: k.sokalski@sinfoniaiuventus.pl

W ofercie należy przedstawić całkowitą wartość zamówienia (brutto), zawierającą wszystkie koszty związane z jego realizacją.

Termin złożenia oferty: do 16.01.2018 r. godz. 12.00

Osobą upoważnioną do kontaktów i uzgodnień jest Krzysztof Sokalski: tel. 22 656-76-52,  k.sokalski@sinfoniaiuventus.pl

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Anna Kościelna

Warszawa, 08.01.2018 r.

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo