Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Rada Artystyczna

Powołano nową Radę Artystyczną Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa na lata 2018–2023:

Andrzej Kosendiak Dyrektor Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu
Mirosław Jacek Błaszczyk Dyrektor Filharmonii Śląskiej w Katowicach
Piotr Sułkowski Dyrektor Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie
Stanisław Michał Rybarczyk Dyrektor Artystyczny Zespołu Kameralnego PR i TV we Wrocławiu, Chóru Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu
Agnieszka Duczmal Dyrektor Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo