Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowisko muzyka orkiestrowego: obój, flet

Dyrekcja Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowisko muzyka orkiestrowego:

OBÓJ / FLET

Termin przesłuchań:
2 marca 2018 r.

Miejsce przesłuchań:

Warszawa, Zespół Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka”
ul. Szczęśliwicka 56

Każdy kandydat otrzyma potwierdzenie zgłoszenia.
Zapewniamy akompaniatora.

Osobom wybranym do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus oferujemy:
– umowę o pracę
– atrakcyjne wynagrodzenie
– pracę w młodym zespole pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
– dalszą edukację artystyczną i zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym prosimy przesyłać na adres e-mail: przesluchania@sinfoniaiuventus.pl w nieprzekraczalnym terminie do 25 lutego 2018 r.

Prosimy o załączenie do dokumentacji poniższej informacji:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

DO POBRANIA
program oboj
program flet
Zasady_przesłuchań_pol
Zasady_przesłuchań_eng
Karta_zgloszeniowa

NUTY
Obój, Rożek angielski
Flet, Flet piccolo

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo