Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

OGŁOSZENIE przetarg ZP 1/2017

OGŁOSZENIE przetarg ZP 1/2017

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa instrumentów muzycznych i ich części wraz z futerałami. Szczegółowy opis zamówienia oraz zasady składania ofert zawarte są w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia SIWZ, będącej załącznikiem do ogłoszenia ZP 1/2017.

Osobą upoważnioną do kontaktów i uzgodnień jest Krzysztof Sokalski
tel. 22 656-76-52,  k.sokalski@sinfoniaiuventus.pl

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Anna Kościelna
Warszawa, 25.09.2017 r.

Załączniki:
SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo