Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę tłumaczeń zwykłych oraz przysięgłych dla Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus w związku z zapytaniem ofertowym 5/2017 informuje, że wpłynęły 4 oferty. Wybrano ofertę złożoną przez firmę Lingua Lab z siedzibą przy ul. Piastowskiej 8A/33, w Krakowie. Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożenie ofert.

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Anna Kościelna
Warszawa, 31.08.2017 r.

 

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo