Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty na zakup tonerów oraz obsługę serwisową, pogwarancyjną drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych użytkowanych w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus w związku z zapytaniem ofertowym 3/2018 informuje, że wpłynęła 2 oferty. Wybrana została oferta złożona przez  Convert Serwis, ul. Elbląska 37, 01-737 Warszawa.

Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożenie ofert.

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Anna Kościelna
Warszawa, 14.12.2017 r.

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo