Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty na zakup materiałów higienicznych do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus w związku z zapytaniem ofertowym 4/2018 informuje, że wpłynęły 4 oferty.
Wybrano ofertę złożoną przez  Danar Danuta Dąbrowska i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Zawodzie 7a, 02-981 Warszawa.
Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożenie ofert.

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Anna Kościelna
Warszawa, 16.01.2018 r.

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo