Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty na zakup materiałów biurowych oraz drobnych artykułów spożywczych do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus w związku z zapytaniem ofertowym 2/2018 informuje, że wpłynęły 3 oferty.
Wybrana została oferta złożona przez Lyreco Polska S.A., ul. Sokołowska 33, 05-806 Komorów.
Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożenie ofert.

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Anna Kościelna
Warszawa, 14.12.2017 r.

*

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo