Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty na świadczenie kompleksowej usługi stałej opieki serwisowej i wsparcia technicznego systemu „Symfonia” dla biura Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus w związku z zapytaniem ofertowym 1/2018 informuje, że wpłynęła jedna oferta.
Wobec powyższego wybrano ofertę złożoną przez  ESKOM IT Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie przy ul. Zimnej 2 lok. 24, 00-138 Warszawa.

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Anna Kościelna
Warszawa, 08.12.2017 r.

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo