Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty na obsługę bhp 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej cenowo oferty na obsługę bhp obejmującą sprawy BHP wynikające z przepisów prawa, w  tym w szczególności  realizację obowiązków wyszczególnionych w  2 ust. 1 pkt. 1-22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 z późn. zmn.).

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus w związku z zapytaniem ofertowym informuje, że wpłynęło jedenaście ofert. Wybrano ofertę złożoną przez  Biuro Usług Prawa Pracy, BHP i Ppoż. ul. Wojska Polskiego 24/3 w Milanówku.

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Anna Kościelna
Warszawa, 23.01.2018 r.

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo