Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

l

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ CENOWO OFERTY NA ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ DLA BIURA POLSKIEJ ORKIESTRY SINFONIA IUVENTUS

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus w związku z zapytaniem ofertowym 3/2017 informuje, że wpłynęły cztery oferty. Dwie oferty z czterech nie spełniły kryteriów formalnych.

W związku z powyższym wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo, złożoną przez:

RABU Technologie Teleinformatyczne, z siedzibą w Warszawie, ul. Goździków 29/31.

Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożenie ofert.

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Anna Kościelna
Warszawa, 01.02.2017 r.

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo