Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

l

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ CENOWO OFERTY NA ZAKUP MATERIAŁÓW HIGIENICZNYCH DO POLSKIEJ ORKIESTRY SINFONIA IUVENTUS

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus w związku z zapytaniem ofertowym 2/2017 informuje, że wpłynęła 1 oferta.

W związku z powyższym wybrano ofertę złożoną przez:

LAVEO
ul. Okrzei 31/27
22-300 Krasnystaw

Dziękujemy wszystkim Oferentom za złożenie ofert.

Dyrektor Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
Anna Kościelna
Warszawa, 27.01.2017 r.

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo