Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR ZP 1/2016 | rozstrzygnięty


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NR ZP 1/2016
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (zwana dalej Pzp) Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus (zwana dalej Zamawiającym) ogłasza przetarg nieograniczony na: „dostawę instrumentów muzycznych z wyposażeniem, akcesoriami, pokrowcami i futerałami” na potrzeby Polskiej Orkiestry Sinfonii Iuventus.

Pełnomocnik Dyrektora
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus
dr Alicja Kędziora
Warszawa, 21.09.2016 r.

Załączniki:
ZP 1/2016 SIWZ
ZP 1/2016 MODYFIKACJA SIWZ
ZP 1/2016 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
ZP 1/2016 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZP 1/2016 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 29.09.2016
ZP / 2016 ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo