Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Ogłoszenie o otwarciu ofert ZP 1/2017

Zamawiający w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę instrumentów muzycznych i ich części dla Zamawiającego, sygnatura sprawy: ZP 1/2017, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych podaje, co następuje.

Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi:
* dla części 1 – 46.000,00- zł brutto;
* dla części 2 – 42.000,00- zł brutto.

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
* dla części 1 – oferta nr 1: Brass Point Nell Nowicka-Henglewska, ul. Grotkowska 17, 60-176 Poznań;
* dla części 2 – oferta nr 2: SoYia Production Sebastian Sojka, ul. Jodłowa 24, 43-300 Bielsko Biała.

Oferty określają następujące warunki:
* dla części 1 – oferta nr 1: cena 44.000,00- zł, termin wykonania zamówienia: 19.12.2017, okres gwarancji: 36 miesięcy, warunki płatności – zgodnie z SIWZ;
* dla części 2 – oferta nr 2: cena 42.000,00 zł, termin wykonania zamówienia: 19.12.2017, okres gwarancji: 26 miesięcy, warunki płatności – zgodnie z SIWZ.

Warszawa, 03 października 2017 r.

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo