Logo Sinfonia Iuventus

BBIP logoiuletyn Informacji Publicznej
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENT DYRYGENTA

Uprzejmie informujemy, że Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus przyjmuje zgłoszenia do konkursu na stanowisko Asystenta Dyrygenta.

Cel konkursu
Konkurs ma na celu wyłonienie dyrygenta, któremu zostanie zaproponowany angaż na podstawie umowy o pracę.
Asystent dyrygenta będzie uczestniczyć we wszystkich projektach artystycznych POSI, m.in. koncertach, nagraniach, warsztatach. W związku z powyższym Pracodawca wymagać będzie od osoby zatrudnionej na tym stanowisku stałej obecności, dyspozycyjności i zaangażowania w działalność orkiestry, ze szczególnym uwzględnieniem udziału we wszystkich próbach, koncertach, sesjach nagraniowych oraz prowadzenia prób sekcyjnych i tutti z orkiestrą.
Asystent dyrygenta będzie otrzymywał comiesięczne wynagrodzenie.
W trakcie sezonu artystycznego poprowadzi jeden koncert za wynagrodzeniem.

Przebieg konkursu
Konkurs składa się z dwóch etapów:
Etap I – komisja dokona selekcji kandydatów na podstawie otrzymanych dokumentów (życiorys, list motywacyjny).
Etap II – zaproszenie wybranych kandydatów do poprowadzenia prób z orkiestrą.

Osoby, które przejdą do II etapu konkursu otrzymają zaproszenie w formie pisemnej na podany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej do dnia 9 czerwca 2017. Przewidywany termin poprowadzenia prób z orkiestrą w etapie II konkursu, to 20,21,22 czerwca 2017 w Warszawie

Składanie aplikacji
Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentacji; życiorysu artystycznego oraz listu motywacyjnego w Sekretariacie Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus – Pałac Kultury i Nauki, VII piętro, pok. 704, pocztą zwykłą na adres: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, pl. Defilad 1, lok. 701, 00-901 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres sekretariat@sinfoniaiuventus.pl najpóźniej do dnia 1 czerwca 2017 roku.

Nadesłane zgłoszenie powinno być opatrzone tytułem: „KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA DYRYGENTA – SINFONIA IUVENTUS”

Informacja telefoniczna: (+48) 22 656 76 54

[lastupdated]

© 2016 Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

BIP logo