Bacewicz | Szymanowski | Różycki | Karłowicz


Koncert „Bacewicz | Szymanowski | Różycki | Karłowicz” 19 stycznia w Studiu Koncertowym Polskiego Radia. Wystąpią Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus pod batutą Marka Wroniszewskiego i skrzypek Piotr Pławner, laureat szeregu konkursów krajowych i międzynarodowych.

Podczas styczniowego koncertu zabrzmią arcydzieła muzyki programowej polskiego neoromantyzmu – scherzo symfoniczne Stańczyk Ludomira Różyckiego z 1900 roku, nawiązujące do sławnego obrazu Matejki i dziejów błazna polskich królów (w krakowskie milieu wprowadza tu motyw krakowiaka), oraz genialny symfoniczny tryptyk Odwieczne pieśni Mieczysława Karłowicza, z poetyckim programem sygnalizowanym „młodopolskimi” tytułami (Pieśń o wiekuistej tęsknocie, Pieśń o miłości i o śmierci oraz Pieśń o wszechbycie). To jedna z najbardziej osobistych kompozytorskich wypowiedzi przedwcześnie zmarłego twórcy, świadectwo ogromnej skali i oryginalności jego talentu.
„Całość strasznie fantastyczna i nieoczekiwana…”, pisał Karol Szymanowski w liście do Stefana Spiessa o swoim komponowanym w 1916 roku I Koncercie skrzypcowym. Genialny utwór stanowi twórcze apogeum tego okresu i wciąż budzi podziw oryginalnością formy i faktury, subtelnością brzmienia, niezwykłą, oniryczną aurą. Wszystkie te zalety odkryje wykonanie znakomitego skrzypka Piotra Pławnera, tryumfatora X Międzynarodowego Konkursu im. Henryka Wieniawskiego, zaliczanego dziś do czołowych wiolinistów polskich. Koncert poprowadzi Marek Wroniszewski, utalentowany dyrygent młodego pokolenia, decyzją jury uznany za najlepszego polskiego uczestnika X Międzynarodowego Konkursu im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.

Więcej: Kalendarium