ALTÓWKA TUTTI, WIOLONCZELA TUTTI, OBÓJ, KLARNET | Termin przesłuchań: 24-25 stycznia 2023

x

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa
ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30. roku życia na stanowisko:

•  ALTÓWKA TUTTI
•  WIOLONCZELA TUTTI
•  OBÓJ
•  KLARNET

 

Terminy przesłuchań:
ALTÓWKA i WIOLONCZELA TUTTI – 24 stycznia 2023
OBÓJ, KLARNET – 25 stycznia 2023

 

Miejsce przesłuchań: Studio S-3 Polskiego Radia, ul. Modzelewskiego 59, Warszawa

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa może zaoferować:

  • umowę o pracę
  • atrakcyjne wynagrodzenie
  • pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów
  • szeroko zakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Zgłoszenia można dokonać wyłącznie poprzez stronę internetową
LINK DO REJESTRACJI: https://bit.ly/2lSyTLU

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • życiorys w języku polskim
  • podpisane oświadczenie /do pobrania/

Termin nadsyłania zgłoszeń:

18 STYCZNIA 2022 r.

Kandydat w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową lub telefonicznie najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Zasady przesłuchań: Zasady przesłuchań
Oświadczenie: Oświadczenie
Program: Program przesłuchań
Nuty altówka tutti: NUTY ALTÓWKA
Nuty wiolonczela tutti: NUTY WIOLONCZELA
Nuty obój: NUTY OBÓJ
Nuty klarnet: NUTY KLARNET