Misja

Jesteśmy głęboko przekonani, że możliwość współpracy z wybitnymi artystami zainspiruje wielu zdolnych muzyków i wzmocni w nich chęć do dalszego rozwoju artystycznego, a osobista odpowiedzialność artystyczna każdego muzyka złoży się na odpowiedzialność wspólną za kształt i jakość orkiestry. Wierzymy, że Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus będzie dla młodych muzyków nie tyle instytucją, co wspólnotą celów. Mamy nadzieję, że pracując tu przeżyją wiele niezwykłych chwil odnosząc artystyczne sukcesy, a także doświadczą życzliwości środowiska i uznania słuchaczy. Oczekujemy, że wszystkie ośrodki akademickie w kraju będą nas wspierać motywując swoich absolwentów do pracy w naszej orkiestrze.

Chcemy, aby młodzi muzycy promowali kulturę polską na światowym poziomie, a ich entuzjazm, dyscyplina i radość tworzenia stały się wizytówką Polski na arenie międzynarodowej.

„naszym wspólnym celem jest stworzenie orkiestry symfonicznej o wysokim poziomie artystycznym”

Historia

2007

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus została utworzona z inicjatywy Maestro Jerzego Semkowa na mocy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 października 2007 r. W skład Orkiestry wchodzą najzdolniejsi absolwenci i studenci uczelni artystycznych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

Jerzy Semkow
POSI_1-blackwhite

Sinfonia Iuventus rozpoczęła działalność artystyczną w czerwcu 2008 roku. Współpracowała ze znakomitymi dyrygentami, takimi jak: Michaił Jurowski, John Axelrod, Gabriel Chmura, Antoni Wit, Jerzy Maksymiuk, Krzysztof Penderecki, Rafael Payare, Tadeusz Strugała, Charles Dutoit, Kazimierz Kord, Jerzy Salwarowski, George Tchitchinadze, Jan Krenz, Grzegorz Nowak, Tadeusz Wojciechowski, Maxim Vengerov, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Julian Rachlin oraz solistami, wśród których byli m.in. Yulianna Avdeeva, Abdel Rahman El Bacha, Alena Baeva, Claudio Bohórquez, Łukasz Długosz, François-René Duchâble, Lukas Geniušas, Krzysztof Jabłoński, Jakub Jakowicz, Alexander Kniazev, Andrei Korobeinikov, Bartosz Koziak, Ivan Monighetti, Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Patrycja Piekutowska, Jadwiga Rappé, Jan Stanienda, Agata Szymczewska, Tatiana Szebanowa.

Orkiestra zrealizowała szereg nagrań płytowych, radiowych oraz telewizyjnych dla Universal Music, CD Accord, DUX, Polskiego Radia S.A., Albany Records, TVP Kultura. Szczególne miejsce w dyskografii Orkiestry zajmują dwie płyty z repertuarem symfonicznym (Schubert, Czajkowski) zarejestrowane pod batutą Maestro Jerzego Semkowa. Współpraca dyrygencka z Maestro Krzysztofem Pendereckim zaowocowała wydaniem szeregu jego dzieł, m.in. kompletu symfonii (2012) oraz płyty z koncertami: klarnetowym, fletowym oraz I Concerto grosso (2014). Wydawnictwa te zostały uhonorowane nagrodą International Classical Music Award w latach 2014 i 2016.

IMCA_POSI_2014-blackwhite
POSI_2-blackwhite

W dorobku zespołu znajdują się ponadto nagrania z dyrygentami i solistami, takimi jak Gabriel Chmura (Strauss, Françaix, Debussy), Tadeusz Wojciechowski (Chopin), Marcin Nałęcz-Niesiołowski (Chopin), Mariusz Patyra (Wieniawski), Ivan Monighetti (Haydn), Agata Szymczewska (Bruch, Wieniawski i Mendelssohn), George Tchitchinadze i Monika Wolińska (Bacewicz).

Orkiestra występowała na wielu estradach koncertowych oraz podczas licznych festiwali w Polsce i za granicą, w Austrii, Chinach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Portugalii, Szwajcarii, na Litwie, Ukrainie i Włoszech.

Od kwietnia 2009 roku Orkiestra jest członkiem Europejskiej Federacji Narodowych Orkiestr Młodzieżowych (EFNYO).

W listopadzie 2013 roku Krzysztof Penderecki objął Orkiestrę Honorowym Patronatem Artystycznym.

We wrześniu 2015 roku powołano Radę Artystyczną Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus, w skład której wchodzą: prof. dr hab. Tomasz Miczka (Przewodniczący), Jacek Kaspszyk, Michaił Jurowski, Łukasz Borowicz oraz Przemysław Fiugajski.

Michaił Jurowski jest I Dyrygentem gościnnym Orkiestry.

Dyrektorem instytucji jest powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Anna Kościelna, funkcję Dyrektora Artystycznego objął prof. dr hab. Mirosław Jacek Błaszczyk.

POSI_5-blackwhite

Orkiestra występowała ponad 300 razy.